Zie ons ootmoedig tot U naad'ren

Geen audio beschikbaar
Zie ons ootmoedig tot U naad'ren

Afspeelinstellingen

Tempo:

Informatie over dit gezang

Auteur(s):

R. Feith (1753 - 1824)
Gerbrand Adriaansz Bredero
Jan van Ingen Schenau
Georg Neumark 1657
Zie ons ootmoedig tot U naad'ren
Zie ons ootmoedig tot U naad'ren

1Zie ons ootmoedig tot U naad'ren,
o God, zo eind'loos goed en groot,
U was de God van onze vaad'ren,
U was hun Redder in de nood.
Wanneer wij zien op 't voorgeslacht,
blijkt ons alom Uw liefd' en macht.

2Wij pleiten, Heer', op Uw genade,
die nooit de boeteling verstoot;
ook zij kwam 't voorgeslacht te stade
en is nog altijd eind'loos groot.
Wij pleiten, knielend voor Uw troon,
op 't bloed van Uwe lieve Zoon.

3Red, schraag, versterk door Uw vermogen,
wat eens Uw hand gewerkt heeft, Heer'!
Zo slaan w' op U de dankbaar' ogen
en geven U als Redder eer;
zo word' door voor- en nageslacht
Uw Naam de glorie toegebracht!