Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer'

Geen audio beschikbaar
Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer'

Afspeelinstellingen

Tempo:

Informatie over dit gezang

Auteur(s):

Onbekend
uit 1627
Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer'
Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer'

1Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer',
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer.
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer.
Hier al in dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer.
Kyrieleis.

2Herders op den velde hoorden een nieuw lied,
dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet.
"Gaat aan gende straten en gij zult Hem vinden klaar;
Bethl'em is de stede, waar 't is geschied voorwaar."
Kyrieleis.

3Wijzen uit het Oosten uit zo verre land,
zij zochten onze Heere met offerhand.
Z'offerden ootmoediglijk mirr', wierook ende goud
t'ere van dat Kinde, dat alle ding behoudt.
Kyrieleis.