Ach, blijf met Uw genade

Geen audio beschikbaar
Ach, blijf met Uw genade

Afspeelinstellingen

Tempo:

Informatie over dit gezang

Auteur(s):

Josua Stegmann
N. Beets (1814 - 1903)
M. Vulpus (1560 - 1615)
Ach, blijf met Uw genade
Ach, blijf met Uw genade

1Ach, blijf met Uw genade,
Heer' Jezus, ons nabij,
opdat ons nimmer schade
des bozen heerschappij!

2Woon met Uw levenswoorden,
Verlosser, bij ons in,
en trek ons met de koorden
van Uwe zondaarsmin!

3Ach, licht ons met Uw stralen,
Gij, Licht der wereld, voor,
opdat wij niet verdwalen
of struik'len op ons spoor!

4Vervul met Uwe zegen
onz' armoe, rijke Heer',
en zend op onze wegen
Uw kracht en goedheid neer!

5Ach, neem ons in Uw hoede,
Gij onverwinb’re Held,
en weer des satans woede
en ’s werelds boos geweld!

6Ach, blijf ons met Uw trouwe
nabij, Heer', groot en goed,
op wien ons harte bouwe
met onbezweken moed!