Zingt een nieuw lied voor God de Heere

Geen audio beschikbaar
Zingt een nieuw lied voor God de Heere

Afspeelinstellingen

Tempo:

Informatie over dit gezang

Auteur(s):

Onbekend
John Ellerton
uit 1627
L.M. Lindeman (1812 - 1887)
Zingt een nieuw lied voor God de Heere
Zingt een nieuw lied voor God de Heere

1Zingt een nieuw lied voor God de Heere
en weest van harte zeer verblijd.
God wil alhier met ons verkeren,
hier wordt een huis voor Hem bereid.
Hij heeft de hand
en het verstand
gezegend voor het werk,
de bouw van Christus' kerk.

2Kinderen van eenzelfde Vader,
komt nu tesaam van zuid en noord.
Van oost en west treden wij nader
tot dit welaangename oord.
Kracht van de jeugd,
breng nu verheugd
de stenen bij elkaar.
God helpt u wonderbaar.

3God wil aan ons telkens weer tonen
dat Hij genadig is en trouw.
Dat Hij met ons samen wil wonen,
geeft ons de moed voor dit gebouw.
Maar niet met steen
en hout alleen
is 't grote werk gedaan.
't Zal om onszelve gaan.

4De Heil'ge Geest geeft taal en teken.
Christus deelt al Zijn gaven uit.
De Vader Zelf wil tot ons spreken
en elk verstaat wat het beduidt.
Wees ons nabij
en maak ons vrij
in dit Uw heiligdom.
Kom, Heere Jezus, kom!