De dag, door Uwe gunst ontvangen

Geen audio beschikbaar
De dag, door Uwe gunst ontvangen

Afspeelinstellingen

Tempo:

Informatie over dit gezang

Auteur(s):

John Ellerton
J. van der Waals (1868 - 1922)
C.C. Scholefield (1839 - 1904)
De dag, door Uwe gunst ontvangen
De dag, door Uwe gunst ontvangen

1De dag, door Uwe gunst ontvangen,
is weer voorbij, de nacht genaakt;
en dankbaar klinken onze zangen
tot U, die ’t licht en ’t duister maakt.

2Die dan, als onze beden zwijgen,
als hier het daglicht onderduikt,
weer nieuwe zangen op doet stijgen,
ginds waar de nieuwe dag ontluikt.

3Zodat de dank, U toegezonden,
op aard nooit onderbroken wordt,
maar steeds opnieuw door mensenmonden
gezongen en gesproken wordt.

4Voorwaar, de aarde zal getuigen
van U, die thans en eeuwig zijt,
tot al Uw schepselen zich buigen
voor Uwe liefd’ en majesteit.