Zoekt eerst het koninkrijk van God

Geen audio beschikbaar
Zoekt eerst het koninkrijk van God

Afspeelinstellingen

Tempo:

Informatie over dit gezang

Auteur(s):

Karen Lafferty
H. Lieberton
Karen Lafferty
Zoekt eerst het koninkrijk van God
Zoekt eerst het koninkrijk van God

1Zoekt eerst het koninkrijk van God,
en Zijn gerechtigheid.
En dit alles ontvangt u bovendien.
Hallelu, halleluja.
Halleluja, halleluja. (2x)

2Men kan niet leven van brood alleen,
maar van ieder woord
dat door de Heer' gesproken wordt.
Hallelu, halleluja.
Halleluja, halleluja. (2x)

3Bidt en u zal gegeven zijn,
zoekt en gij zult Hem zien.
Klopt en de deur zal voor u open gaan.
Hallelu, halleluja.
Halleluja, halleluja. (2x)