Komt allen tezamen

Geen audio beschikbaar
Komt allen tezamen

Afspeelinstellingen

Tempo:

Informatie over dit gezang

Auteur(s):

C.B. Burger (1897 - 1983)
J.F. Wade (1711 - 1786)
Komt allen tezamen
Komt allen tezamen

1Komt allen tezamen
jubelend van vreugde
komt nu, o komt nu
naar Bethlehem
Ziet nu de vorst der
eng'len hier geboren
Komt, laten wij aanbidden
Komt, laten wij aanbidden
Komt, laten wij aanbidden
die Koning

2De hemelse eng'len
riepen eens de herders
weg van de kudde
naar 't schamel dak
Spoeden ook wij ons
met eerbied'ge schreden
Komt, laten wij aanbidden
Komt, laten wij aanbidden
Komt, laten wij aanbidden
die Koning

3O Kind, ons geboren
liggend in de kribbe
neem onze liefde
in genade aan
U, die ons liefhebt
U behoort ons harte
Komt, laten wij aanbidden
Komt, laten wij aanbidden
Komt, laten wij aanbidden
die Koning