Kom Schepper, Heil'ge Geest, en daal

Geen audio beschikbaar
Kom Schepper, Heil'ge Geest, en daal

Afspeelinstellingen

Tempo:

Informatie over dit gezang

Auteur(s):

Carolus Tuinman (1659 - 1728)
Veni Creator Spiritus
Kom Schepper, Heil'ge Geest, en daal
Kom Schepper, Heil'ge Geest, en daal

1Kom Schepper, Heil'ge Geest, en daal
in't hart van d'Uwen altemaal
en vul met Uwe hemelschat
't door U herschapen hertevat.

2O Gij, Die Trooster wordt geroemd
en 's Allerhoogsten Gift genoemd,
Bron Die van levend water vloeit,
Liefd', zalving, vuur dat eeuwig gloeit.

3Ontsteek een licht in hart en zin
en stort daar Uwe liefde in.
Hetgeen in ons is zwak en broos
versterk dat door Uw kracht altoos.

4Geef dat Uw volk de Vader en
Zijn eengeboren Zoon toch kenn',
Gelijk ook U, Die beider Geest
van alle eeuwen bent geweest.

5Dat lof de Zoon en Vader zij
en ook de Heil'ge Geest daarbij.
O Zoon zend als op 't Pinksterfeest
de liefdegift ons van Uw Geest.