O, Schepper, Geest, woon in uw kerk

Geen audio beschikbaar
O, Schepper, Geest, woon in uw kerk

Afspeelinstellingen

Tempo:

Informatie over dit gezang

Auteur(s):

Veni Creator Spiritus
Veni Creator Spiritus
O, Schepper, Geest, woon in uw kerk
O, Schepper, Geest, woon in uw kerk

1O, Schepper, Geest, woon in uw kerk,
schenk haar het heil van Christus' werk,
stort hemelgaven in haar uit,
bereid haar toe als reine bruid.

2Lof zij Uw Naam, Heilige Geest.
Gij kwaamt met kracht op 't pinksterfeest.
G' ontsluit een volheid van gena,
de vrucht van 't kruis van Golgotha.

3O Heilge Geest, die eeuwig leeft,
de Trooster, die ons bijstand geeft,
Gij spreekt van heil en zaligheid
van oudsher voor ons toebereid.

4Uw krachten werken door het woord,
nooit wordt vergeefs Uw taal gehoord.
Uw lamp schijnt in het duister hart,
Uw licht verblindt wie zich verhardt.

5Laat U mijn hart een tempel zijn,
maak toch mijn leven nieuw en rein.
Regeer mij door Uw levend woord.
Geleid ook als Gods kindren voort.

6O Geest, die al Gods heil ontvouwt,
schenk ons Uw gaven zevenvoud,
ontspring in ons als een fontein
die leven wekt in de woestijn.

7Wanneer des vijands strijdkreet klinkt,
geeft dat de moed ons niet ontzinkt.
Weersta de satan met Uw kracht,
want hij belaagt ons dag en nacht.

8Geest van de Vader en de Zoon,
terneergedaald van Christus' troon,
die met de Heiland voor ons pleit,
breng al Gods volk tot heerlijkheid.

9U, Vader, U zij eeuwig eer!
Lof zij U, Christus, onze Heer!
U, Geest, van beiden uitgegaan,
geprezen zij uw grote naam!