Abraham offert Izak

Geen audio beschikbaar
Abraham offert Izak

Afspeelinstellingen

Tempo:

Informatie over dit gezang

Auteur(s):

D. van der Linden-van den Hoek
J. de Liefde (1814 - 1869)
W. Croft (1678 - 1727)
J. Zundel (1815 - 1882)
Abraham offert Izak
Abraham offert Izak

1Het hout en het vuur, ja alles is klaar.
Dan bindt Abraham zijn zoon op 't altaar.
Och, Izak, hij ligt daar zo vredig en stil;
hij mag daaraan denken: Het is 's Heeren wil.

2Stop Abram, houd op, leg 't mes nu maar neer.
Gehoorzaam was u, het hoeft nu niet meer.
De ram in de struiken als offer gelegd,
zoon Izak mag leven, God heeft het gezegd.