Als ik in gedachten sta

Geen audio beschikbaar
Als ik in gedachten sta

Afspeelinstellingen

Tempo:

Informatie over dit gezang

Auteur(s):

J. van der Waals (1868 - 1922)
Duitse melodie
Als ik in gedachten sta
Als ik in gedachten sta

1Als ik in gedachten sta
bij het kruis van Golgotha,
als ik hoor wat Jezus sprak,
voor Zijn oog aan 't kruishout brak.

2Hoe nog stervende Zijn mond
troost voor vriend en moeder vond,
weet ik: "Hij vergeet ons niet,
schoon Hij stervend ons verliet."

3Hoor ik dan, hoe Jezus bad
voor wie Hem gekruisigd had,
'k weet dan: "Bij de Heiland is
ook voor mij vergiffenis."

4Zie ik, hoe genaad' ontving,
die met Hem aan 't kruishout hing,
'k bid, mij voelend Hem gelijk,
"Heer, gedenk mij in Uw rijk!"

5Hoor ik, hoe Hij klaagde, dat
Hem Zijn God verlaten had,
'k weet dan, wat mij ook ontvall',
God mij nooit verlaten zal!

6Hoor ik, hoe Hij riep: "Mij dorst!"
dan roep ik: "O Levensvorst,
Gij, Gij naamt de bitt're dronk,
die deez' aard verzoening schonk!"

7Op Zijn kreet: "Het is volbracht,"
antwoordt mijn aanbidding zacht:
"Jezus, ook voor mij verwierf
Gij verlossing, toen Gij stierf."

8Hoor ik, hoe het laatst van al
Hij Zijn geest aan God beval,
weet ik ook mijn geest en lot
in de handen van mijn God.