Ik heb slechts één houvast (HC zondag 1)

Geen audio beschikbaar
Ik heb slechts één houvast (HC zondag 1)

Afspeelinstellingen

Tempo:

Iso-ritmisch:

Informatie over dit gezang

Auteur(s):

H. van 't Veld
C. de Pauw (1739 - 1803)
Ik heb slechts één houvast (HC zondag 1)
Ik heb slechts één houvast (HC zondag 1)

1Ik heb slechts één houvast in leven en in dood:
mijn trouwe Heiland Die Zijn kostbaar bloed vergoot,
heeft heel de prijs betaald voor al mijn schuld en zonden,
Hij heeft mij vrijgekocht, uit satans strik ontbonden;
ik heb de zeggenschap over mijzelf verloren,
met lichaam en met ziel mag ik Hem toebehoren.

2Nu ik van Hem mag zijn, word ik door Hem bewaard:
zonder mijn Vader valt geen haar van mij ter aard
en wat mij overkomt, werkt aan mijn redding mede.
Zijn Geest doet mij met vreugd Hem dienen in dit heden
en Hij getuigt in mij, is mij tot pand gegeven:
Hij geeft mij heden reeds het eeuwig, zalig leven.

3Het houvast dat Hij biedt, de troost van dit bestaan,
de zekerheid waarmee ik straks tot Hem mag gaan,
ligt voor mij in ‘t besef, drievoudig, nauw verbonden:
hoe groot is mijn ellend’, hoe vele zijn mijn zonden,
maar ook hoe Hij verlost en vrijspraak mij wil geven
en hoe ik Hem daarvoor kan danken heel mijn leven.