Machtig God, sterke Rots

Geen audio beschikbaar
Machtig God, sterke Rots

Afspeelinstellingen

Tempo:

Informatie over dit gezang

Auteur(s):

P. Katipana
Frank Hernandez
Machtig God, sterke Rots
Machtig God, sterke Rots

1Machtig God, sterke Rots,
U alleen bent waardig.
Aard' en hemel prijzen U,
glorie voor Uw Naam.
Prijst de Vader, prijst de Zoon.
Prijst de Geest, Die in ons woon'.
Prijst de Koning der heerlijkheid.
Prijst Hem tot in eeuwigheid.

2Lam van God, hoogste Heer',
heilig en rechtvaardig,
stralend Licht, Morgenster,
niemand is als U.
Prijst de Vader, prijst de Zoon.
Prijst de Geest, Die in ons woon'.
Prijst de Koning der heerlijkheid.
Prijst Hem tot in eeuwigheid.