Heft aan, heft aan een luiden zang

Geen audio beschikbaar
Heft aan, heft aan een luiden zang

Afspeelinstellingen

Tempo:

Informatie over dit gezang

Auteur(s):

Henricus Franciscus Tollens (1780 - 1856)
Peter Sohren (17e eeuw)
Heft aan, heft aan een luiden zang
Heft aan, heft aan een luiden zang

1Heft aan, heft aan een luiden zang,
Dat al wat leeft het hore!
Laat blij het lied door groot en klein
Op dezen dag gezongen zijn,
Dat Jezus is geboren!

2Hij zetelt in geen trots paleis,
Vol weidse praalvertoning.
Hem wacht geen purper en geen kroon:
Een houten krib, ziedaar Zijn troon,
Een stal, ziedaar Zijn woning!

3Heft aan, het hart vol dank en lof,
Laat aard’ en hemel ’t horen!
Heft aan, roept uit tot God, die leeft,
Die aard en hemel blijdschap geeft,
Want Jezus is geboren!