Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de doôn!

Geen audio beschikbaar
Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de doôn!

Afspeelinstellingen

Tempo:

Informatie over dit gezang

Auteur(s):

Petro Parson (1803 - 1878)
J.G. Bastiaans (1812 - 1875)
Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de doôn!
Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de doôn!

1Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de doôn!
En Christus zal over u lichten!
Zo wekt u, zo dringt u, als Broeder, Gods Zoon,
Eer Hij u als Rechter komt richten.
Ontwaak en sta op! het gevaar is zo groot:
Wie kiest, o verdwaasde! voor ’t leven den dood?

2Ontwaak, gij die slaapt in de zonde, met spoed!
De nacht is zo lang reeds verdwenen;
Het licht der genade, met blijdschap begroet,
Heeft d’ aarde reeds eeuwen beschenen;
En groots is uw roeping, en heilig uw taak,
En d’ uren zijn weinig: ontwaak dan! ontwaak!

3Sta op uit de doden, o zondaar! en leef!
Dat Christus ook over u lichte!
Sta op uit de doden, o zondaar! of beef
Voor God en het jongste gerichte!
Nog wekt u de Heiland, en nog is er raad;
Sta op uit de doden! ’t Is spoedig te laat.

4Welzalig de vrome, die wandelt in ’t licht,
Door Christus den doodslaap ontrezen;
Hoe vaak hier de dag voor de duisternis zwicht,
’t Zal nimmermeer nacht voor hem wezen.
Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de doôn!
Zo spreekt van den hemel uw Heiland, Gods Zoon.