Heerlijk klonk het lied der Eng'len

Geen audio beschikbaar
Heerlijk klonk het lied der Eng'len

Afspeelinstellingen

Tempo:

Informatie over dit gezang

Auteur(s):

J. Hesta
J.C. de Puy (1835 - 1915)
Heerlijk klonk het lied der Eng'len
Heerlijk klonk het lied der Eng'len

1Heerlijk klonk het lied der Eng'len,
in het veld van Ephrata:
ere zij God in de hoge,
looft de Heer', Halleluja!
Vrede zal op aarde dagen,
God heeft in de mens behagen;
zalig, die naar vrede vragen,
Jezus geeft die, hoort Zijn stem.

2Jezus kwam op aarde neder
als een kindje klein en teer;
maar, hoe arm Hij toen mocht wezen,
Hij was aller Hoofd en Heer'.
Vrede zal op aarde dagen,
God heeft in de mens behagen;
zalig, die naar vrede vragen,
Jezus geeft die, hoort Zijn stem.

3In een kribbe lag Hij neder,
weldra werd een kruis Zijn troon;
ja, om zondaars te verlossen,
droeg Hij spot en smaad en hoon.
Vrede zal op aarde dagen,
God heeft in de mens behagen;
zalig, die naar vrede vragen,
Jezus geeft die, hoort Zijn stem.

4Leer ons bij Uw kribbe buigen,
leer ons knielen bij Uw kruis,
leer ons in Uw naam geloven,
neem ons eens in 't Vaderhuis.
Vrede zal op aarde dagen,
God heeft in de mens behagen;
zalig, die naar vrede vragen,
Jezus geeft die, hoort Zijn stem.