O hoogt' en diepte, looft nu God

Geen audio beschikbaar
O hoogt' en diepte, looft nu God

Afspeelinstellingen

Tempo:

Informatie over dit gezang

Auteur(s):

J.H. Newman
J.J. Thomson
W. Barnard (1920 - 2010)
T. Haweis (1734 - 1820)
O hoogt' en diepte, looft nu God
O hoogt' en diepte, looft nu God

1O hoogt' en diepte, looft nu God,
aanbidt Zijn heiligheid!
Zijn woord werd nimmer nog gepeild,
Zijn weg is majesteit.

2O wond're liefd', o wijsheid Gods,
toen zond' ons 't licht benam,
hebt Gij 't verlossend pad gebaand:
een tweede Adam kwam.

3O wijze liefd', al hadden ook
eens vlees en bloed gefaald
in Adam, in deez' nieuwe strijd
wordt thans triomf behaald.

4Niet enkel Gods barmhartigheid
verheerlijkt vlees en bloed:
Zijn eigen tegenwoordigheid,
Zijn wezen, mild en goed.

5En in 't verborg'ne van de hof,
op 't kruis in stervensnood,
hebt Gij aan ons de weg geleerd
door lijden en door dood.

6O hoogt' en diepte, looft nu God,
aanbidt Zijn heiligheid!
Zijn woord werd nimmer nog gepeild,
Zijn weg is veiligheid.