Grote God, wij loven U

Geen audio beschikbaar
Grote God, wij loven U

Afspeelinstellingen

Tempo:

Informatie over dit gezang

Auteur(s):

I. Franz (1719 - 1790)
H. Swarth
H. A. van Bakel (1874 - 1948)
uit Duitsland (18e eeuw)
Grote God, wij loven U
Grote God, wij loven U

1Grote God, wij loven U
Heer', o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U,
en bewondert Uwe werken.
Die Gij waart ten allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid

2Alles wat u prijzen kan,
U, de eeuw'ge, Ongeziene,
Looft Uw liefd' en zingt er van!
Alle Eng'len, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
"Heilig, heilig, heilig" toe!

3Heer', ontferm U over ons,
open Uwe Vader armen,
stort Uw zegen over ons,
neem ons op in Uw erbarmen!
Eeuwig blijft Uw trouw bestaan
laat ons niet verloren gaan!