Wie maar de goede God laat zorgen

Geen audio beschikbaar
Wie maar de goede God laat zorgen

Afspeelinstellingen

Tempo:

Informatie over dit gezang

Auteur(s):

Georg Neumark (1621 - 1681)
Abraham Rutgers (1751 - 1809)
Georg Neumark 1657
Wie maar de goede God laat zorgen
Wie maar de goede God laat zorgen

1Wie maar de goede God laat zorgen
en op Hem hoopt in 't bangst gevaar,
is bij Hem veilig en geborgen,
die redt Hij godd'lijk, wonderbaar:
wie op de hoge God vertrouwt,
heeft zeker op geen zand gebouwd.

2Blijf dan eerbiedig God verbeiden,
en zwijg' de Heer' ootmoedig stil;
Hij zal ons naar Zijn raad geleiden,
't is goed en heilig, wat Hij wil.
God die ons uitverkoren heeft,
kent alle zorg die in ons leeft.

3Treed vrolijk voort op 's Heren wegen,
neemt Zijn gebod getrouw in acht.
't Wordt eindelijk alles u ten zegen,
wanneer gij daarop biddend wacht.
En wie gelovig op Hem ziet,
weet zeker, Hij verlaat ons niet.