Ik ben een kind, nog jong en teer;

Geen audio beschikbaar
Ik ben een kind, nog jong en teer;

Afspeelinstellingen

Tempo:

Informatie over dit gezang

Auteur(s):

J.H. Maatjes (1815 - 1870)
Veni Creator Spiritus
Ik ben een kind, nog jong en teer;
Ik ben een kind, nog jong en teer;

1Ik ben een kind, nog jong en teer;
ik kreeg het leven van de Heer',
Die alles schiep wat is en leeft
en alles nog zijn voortgang geeft.

2Mijn Schepper is zeer groot van macht:
uit niet is alles voortgebracht;
Hij wilde maar, en op Zijn woord
kwam mens en dier en alles voort.

3De zon, de maan, de ruime lucht,
de zee, het land en boom en vrucht,
de vogel, vis en 't wormpje mee,
en 't roofgediert' en 't tamme vee.

4Dit alles, en ook nog veel meer!
is uit en door en tot de Heer';
Gods wijsheid, goedheid en Zijn macht
zij daarvoor ere toegebracht.

5Maar wat mij bovenal verblijdt:
God gaf mij ouders die met vlijt
bij dag en nacht, in vreugd en pijn,
voor mijn behoeften werkzaam zijn.

6O Heer'! geef mij die vrome zin,
dat ik mijn ouders teer bemin,
en ik, met een vernieuwd gemoed,
U dienen mag als 't hoogste goed.