De zon wekt ons om op te staan

Geen audio beschikbaar
De zon wekt ons om op te staan

Afspeelinstellingen

Tempo:

Informatie over dit gezang

Auteur(s):

N. Herman (1500 - 1561)
H. van 't Veld (1932)
M. Lok (1922)
De zon wekt ons om op te staan
De zon wekt ons om op te staan

1De zon wekt ons om op te staan,
een nieuwe dag breekt voor ons aan.
Heb dank, o God, dat U vannacht
ons hebt bewaard voor satans macht.

2Behoed ons, Christus trouwe Heer',
voor zond' en schande telkens weer.
Sta met Uw sterke eng'lenmacht
rondom ons en houd Zelf de wacht.

3Geef, Heer', dat elk gehoorzaam leeft,
Uw Woord en wil niet tegenstreeft.
Houd steeds ons oog op U gericht
bij al wat onze hand verricht.

4Schenk ons Uw hulp ook deze dag,
opdat ons werk gelukken mag.
Laat alles wat wij doen, o Heer',
toch strekken tot Uw lof en eer.