While shepherds watched their flocks by night

Geen audio beschikbaar
While shepherds watched their flocks by night

Afspeelinstellingen

Tempo:

Informatie over dit gezang

Auteur(s):

Nahum Tate (1652 - 1715)
George Kirbye
While shepherds watched their flocks by night
While shepherds watched their flocks by night

1While shepherds watched their flocks by night,
all seated on the ground,
an angel of the Lord came down,
and glory shone around.

2"Fear not," said he for mighty dread
had seized their troubled mind
"glad tidings of great joy I bring
to you and all mankind.

3"To you, in David's town, this day
is born of David's line
a Savior, who is Christ the Lord;
and this shall be the sign:

4"The heavenly Babe you there shall find
to human view displayed,
all simply wrapped in swaddling clothes
and in a manger laid."

5Toen herders waakten, stil terneer,
gezeten op de grond.
Kwam plots een engel van de Heer’
Licht straalde in het rond.

6Wees niet bevreesd, zo klonk zijn stem,
want ik verkondig u,
hier in de streek van Bethlehem,
een blijde boodschap nu.

7In Davids stad is deze nacht
De grote Davidszoon,
Die eeuwenlang reeds werd verwacht,
Gedaald van ’s hemels troon.

8Het Kind dat u daar vinden zult,
Werd juist voor u een Knecht,
In doeken werd Gods Zoon gehuld
En in een krib’ gelegd’.

9Zo sprak de engel en daarna
Verschenen er steeds meer
Daar in het veld van Efratha
En zongen tot Gods eer:

10‘God in de hoge zij de eer
En vrede op deez’ aard’
Voor mensen voor wie God de Heer’
Zijn Zoon niet heeft gespaard’.