Daar juicht een toon, daar klinkt een stem

Geen audio beschikbaar
Daar juicht een toon, daar klinkt een stem

Afspeelinstellingen

Tempo:

Informatie over dit gezang

Auteur(s):

E. Gerdes (1821 - 1898)
H.A. César Malan (1787 - 1864)
Daar juicht een toon, daar klinkt een stem
Daar juicht een toon, daar klinkt een stem

1Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
die galmt door gans' Jeruzalem;
een heerlijk morgenlicht breekt aan:
de Zoon van God is opgestaan!

2Geen graf hield Davids Zoon omkneld,
Hij overwon, die sterke Held.
Hij steeg uit 't graf door Vaders kracht,
want Hij is God, bekleed met macht!

3Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan;
wie in geloof op Jezus ziet,
die vreest voor dood en helle niet.

4Want nu de Heer' is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan,
een leven door Zijn dood bereid,
een leven in Zijn heerlijkheid.