Door de nacht van strijd en zorgen

Geen audio beschikbaar
Door de nacht van strijd en zorgen

Afspeelinstellingen

Tempo:

Informatie over dit gezang

Auteur(s):

B.S. Ingemann (1789 - 1862)
J.W. Schulte Nordholt (1920 - 1995)
John Stainer (1840 - 1901)
Door de nacht van strijd en zorgen
Door de nacht van strijd en zorgen

1Door de nacht van strijd en zorgen
schrijdt de stoet der pelgrims voort,
zingend lied'ren van de morgen,
nu het nieuwe licht weer gloort.

2Stralend wenken ons door 't duister
glansen van 't beloofde land.
Angsten wijken voor die luister,
en Gij grijpt de broederhand.

3God is zelf vooraan geschreden.
Hij verlicht, verlost Zijn volk,
baant het pad, dat wij betreden,
en verjaagt de donk're wolk.

4Eén is 't doelwit onzer gangen,
één 't geloof dat nooit versaagt,
één ons vurig heilsverlangen,
één de hoop, die naar God vraagt.

5Eén het lied, dat duizend lippen
heffen als met ene mond,
één de strijd, een de gevaren,
één het doel, in God gegrond.

6Eén is 't uitzicht van verblijden
aan de verre, eeuw'ge kust,
waar d' Almacht'g' ons heen wil leiden,
waar de ziel in vrede rust.

7Voorwaarts dan, o reisgezellen!
Voort! Het kruis zij onze kracht.
Draagt Zijn smaad en laat u stellen
in Zijn dienst. Het moet volbracht!

8Eens komt dan het groot ontwaken,
eens de zege op de dood.
Dan zal God een einde maken
aan ellend' en alle nood.