Lofzang van Job

Geen audio beschikbaar
Lofzang van Job

Afspeelinstellingen

Tempo:

Informatie over dit gezang

Auteur(s):

Willem Sluiter (1627 - 1673)
B. van Clairvaux (1091 - 1153)
H. Percey Smith
Karen Lafferty
Lofzang van Job
Lofzang van Job

1Ik weet dat mijn Verlosser leeft
en Hij, als 't al een einde heeft,
zal over 't stof ten laatst' opstaan
en wekken op wat is vergaan.

2Wanneer de wormen, deez' mijn huid
in 't graf geweest is tot een buit,
en dit mijn zwakke lichaam daar,
geheel doorknaagd zal zijn van haar,

3zo zal ik uit mijn vleze toch
mijn lieve God aanschouwen nog,
Die ik, als weer vernieuwd van jeugd
voor mij aanschouwen zal tot vreugd.

4Die deez' mijn ogen zullen zien
en in mijn plaats geen vreemde liên.
Mijn nieren in mijn ingewand
verlangen met een grote brand.