De enige troost

Geen audio beschikbaar
De enige troost

Afspeelinstellingen

Tempo:

Informatie over dit gezang

Auteur(s):

Jacobus Borstius (1612 - 1688)
Georg Neumark (1621 - 1681)
M. Luther (1483 - 1546)
Wim ter Burg (1914 - 1995)
De enige troost
De enige troost

1Drie dingen troosten mijn gemoed
en maken mij het sterven zoet,
zodat ik zonder schromen
de dood zie tot mij komen.

2Het eerste, dat mij juichen doet,
is dat ik ben in Christus' bloed
gewassen van mijn zonden,
die mijne ziel verwonden.

3Het tweede troost mijn ziel nog meer:
dat ik nu leef en sterf den Heer',
Die mij nooit zal begeven,
maar door de dood doet leven.

4Het derde troost mij bovenal:
ik weet nu waar ik varen zal,
de hemel is mijn erve,
zodat ik vrolijk sterve.