De schepping

Geen audio beschikbaar
De schepping

Afspeelinstellingen

Tempo:

Informatie over dit gezang

Auteur(s):

Franciscus Ridderus (1620 - 1683)
E. Gerdes (1821 - 1898)
H.A. César Malan (1787 - 1864)
Ira D. Sankey
De schepping
De schepping

1God, Vader, Zoon en Heil'ge Geest!
U bent van eeuwigheid geweest;
U schiep de wereld in de tijd,
U toont dat U almachtig zijt.

2Uit niets, zo bracht U alles voort:
Als U maar sprak Uw krachtig woord,
zo was het alles schoon, naar wens,
zelfs engelen en ook de mens.

3De mens, geschapen, werd gesteld
in Edens schoon en vruchtbaar veld.
Het lichaam was uit aarde-slijk
en evenwel onsterfelijk.

4Onsterfelijk, indien de zond'
niet brak met zijne God 't verbond;
maar deed hij eens een kwade beet,
terstond zo stond de dood gereed.