Mijn Verlosser hangt aan 't kruis

Geen audio beschikbaar
Mijn Verlosser hangt aan 't kruis

Afspeelinstellingen

Tempo:

Informatie over dit gezang

Auteur(s):

B. van Clairvaux (1091 - 1153)
B. Schmolck (1672 - 1737)
A. van den Berg (1733 - 1807)
C.F. Witt (1660 - 1716)
Mijn Verlosser hangt aan 't kruis
Mijn Verlosser hangt aan 't kruis

1Mijn Verlosser hangt aan 't kruis,
hangt ten spot van snode smaders.
Zoon des Vaders,
waar is toch Uw almacht thans,
waar Uw goddelijke glans?

2Mijn Verlosser hangt aan 't kruis,
en Hij hangt er mijnentwegen,
mij ten zegen.
Van de vloek maakt Hij mij vrij,
en Zijn sterven zaligt mij.

3Mijn Verlosser hangt aan 't kruis,
ook voor mij heeft Hij Zijn leven
veil gegeven.
Brand, mijn hart, ontbrand in gloed
jegens Hem, mijn hoogste goed.

4Mijn Verlosser hangt aan 't kruis,
en ik zou in droeve dagen
troost'loos klagen?
Klagen, neen! Bij dit gezicht
valt de zwaarste last mij licht.

5Mijn Verlosser hangt aan 't kruis!
'k Heb mij, Heer', in dood en leven
U gegeven.
'k Leef, in vreugd en tegenheen,
'k leef en sterf voor U alleen.