Blijf bij mij, Heer', want d’ avond is nabij.

Geen audio beschikbaar
Blijf bij mij, Heer', want d’ avond is nabij.

Afspeelinstellingen

Tempo:

Informatie over dit gezang

Auteur(s):

H.F. Lyte (1793 - 1847)
W.H. Monk (1823 - 1889)
Blijf bij mij, Heer', want d’ avond is nabij.
Blijf bij mij, Heer', want d’ avond is nabij.

1Blijf bij mij, Heer', want d’ avond is nabij.
De dag verduistert, Heere, blijf bij mij!
Als and’re hulp m’ ontbreekt, geluk m’ ontvliedt,
der hulpelozen hulp, verlaat mij niet!

2Weldra verloopt des levens kort getij,
vreugde verdoft, de glorie gaat voorbij.
Alles verzinkt, waar ik mij henen keer:
Gij houdt Uw trouwe, o blijf bij mij, Heer'!

3’k Heb U altijd van node, dag en nacht,
slechts Uw genâ verwint des bozen macht.
Wie kan als Gij mijn gids en sterkte zijn?
Blijf bij mij, Heer', in nacht en zonneschijn!

4Geen vijand vrees ik, als Gij bij mij zijt,
tranen en leed zijn zonder bitterheid.
Waar is, o dood, uw schrik, graf, waar uw eer?
Meer dan verwinnaar blijf ik in de Heer'.

5Houd hoog Uw kruis voor mijn verdonk’rend oog,
Licht in den schemer, leid mij naar omhoog!
De morgen daagt, de schaduw gaat voorbij:
in dood en leven, Heer', blijf mij nabij!