Jezus gelegd in de kribbe

Geen audio beschikbaar
Jezus gelegd in de kribbe

Afspeelinstellingen

Tempo:

Informatie over dit gezang

Auteur(s):

Wilhelmus Schortinghuis (1700 - 1750)
Wilhelmus Schortinghuis (1700 - 1750)
J. Zundel (1815 - 1882)
uit Antwerpen (1539)
Jezus gelegd in de kribbe
Jezus gelegd in de kribbe

1Liefste Heiland, moest Gij wijken
in een lage beestenstal;
't was om mij Uw liefdeblijken,
onder 't engelengeschal,
te verwerven. Mist Gij ruste
onder 't zondig aards geslacht;
't is om plaats en zielenlusten,
mij te gunnen, dag en nacht.

2Zoete Jezus, Die in doeken
wordt omwonden voor de koud';
om een koude ziel te zoeken,
die in liefdevuur verflauwt.
Maak dan in mijn hart Uw woning
en bezoek mij met Uw goed,
dat ik U, geduchte Koning,
aanbidd' en godsdienstig groet.

3O, dat mijn verloren ziele
dan ootmoedig voor U kniel,
en Gij, zo het U geviele,
die verkoos voor U geheel.
Zalig, zalig dan die harten,
die Gij zoekt en tot U wendt;
zalig, die Gij vrij van smarten
maakt en als Uw eigen kent.