Looft de HEERE alle gij volken, prijst Hem alle gij natien.

Geen audio beschikbaar
Looft de HEERE alle gij volken, prijst Hem alle gij natien.

Afspeelinstellingen

Tempo:

Informatie over dit gezang

Auteur(s):

M. Spijker
M. Spijker
Looft de HEERE alle gij volken, prijst Hem alle gij natien.
Looft de HEERE alle gij volken, prijst Hem alle gij natien.

1Looft de HEERE alle gij volken, prijst Hem alle gij natien.
Want Zijn goedertierheid is machtig over ons en des HEEREN trouw is tot in eeuwigheid.
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja!
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja!
*Canon, bij de derde regel begint de andere groep bij de eerste regel

2Looft de HEERE alle gij volken, prijst Hem alle gij natien.
Want Zijn goedertierheid is machtig over ons en des HEEREN trouw is tot in eeuwigheid.
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja!
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja!

3Looft de HEERE alle gij volken, prijst Hem alle gij natien.
Want Zijn goedertierheid is machtig over ons en des HEEREN trouw is tot in eeuwigheid.
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja!
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja!