Hoe groot zijt Gij

Geen audio beschikbaar
Hoe groot zijt Gij

Afspeelinstellingen

Tempo:

Informatie over dit gezang

Auteur(s):

C.G. Boberg (1859 - 1940)
R. Zuiderveld (1947)
Carl Boberg (1859 - 1940)
Hoe groot zijt Gij
Hoe groot zijt Gij

1O, Heer' mijn God,
wanneer ik in verwondering
de wereld zie die U hebt voortgebracht.
Het sterrenlicht,
het rollen van de donder,
heel dit heelal, dat vol is van Uw kracht.
Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer' mijn God:
hoe groot zijt Gij,
hoe groot zijt Gij!
Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer' mijn God:
hoe groot zijt Gij,
hoe groot zijt Gij!

2Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen
tot in de dood gegaan is als een Lam,
sta ik verbaasd,
dat Hij mijn schuld wou dragen
en aan het kruis mijn zonde op zich nam.
Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer' mijn God
hoe groot zijt Gij,
hoe groot zijt Gij!
Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer' mijn God
hoe groot zijt Gij,
hoe groot zijt Gij!

3Als Christus komt
met majesteit en luister,
brengt Hij mij thuis,
hoe heerlijk zal dat zijn.
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen
en zingt mijn ziel:
o Heer', hoe groot zijt Gij!
Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer' mijn God
hoe groot zijt Gij,
hoe groot zijt Gij!
Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer' mijn God
hoe groot zijt Gij,
hoe groot zijt Gij!