De Heer' is mijn herder!

Geen audio beschikbaar
De Heer' is mijn herder!

Afspeelinstellingen

Tempo:

Informatie over dit gezang

Auteur(s):

J.J.L. ten Kate (1819 - 1889)
J.G. Bastiaans (1812 - 1875)
De Heer' is mijn herder!
De Heer' is mijn herder!

1De Heer' is mijn herder!
'k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens
aan waat'ren der rust.

2De Heer' is mijn Herder!
Hij waakt voor mijn ziel,
Hij brengt mij op wegen
van goedheid en zegen,
Hij schraagt m', als ik wankel,
Hij draagt m', als ik viel.

3De Heer' is mijn Herder!
Al dreigt ook het graf
met grimmige kaken,
geen schrik zal mij naken.
O Heer', mij vertroosten
Uw stok en Uw staf!

4De Heer' is mijn Herder!
In 't hart der woestijn
verkwikken en laven
Zijn hemelse gaven;
Hij wil mij versterken
met brood en met wijn.

5De Heer' is mijn Herder!
Hem blijf ik gewijd!
'k Zal immer verkeren
in 't huis mijnes Heeren:
zo kroont met haar zegen
Zijn liefde m' altijd.