Ik ben U dank verschuldigd

Geen audio beschikbaar
Ik ben U dank verschuldigd

Afspeelinstellingen

Tempo:

Informatie over dit gezang

Auteur(s):

R.M. McCheyne (1813 - 1843)
C.J. Meeuse
Johann Andreas Cramer (1723 - 1788)
A. van den Berg (1733 - 1807)
Johannes Groenewegen (1709 - 1764)
uit Duitsland (18e eeuw)
Old melody Salem
Ik ben U dank verschuldigd
Ik ben U dank verschuldigd

1Als de wereld hier vergaat
en haar zon ten onder gaat,
als wij in de heerlijkheid
zien Gods werken in de tijd,
dan eerst dank ik en erken,
wat ik U verschuldigd ben.

2Als ik hoor der bozen beê:
'Bergen, dek ons voor het wee.';
als ik zie hun angst en schrik
in hun laatste ogenblik,
dan eerst dank ik en erken,
wat ik U verschuldigd ben.

3Als ik voor Uw heil'ge troon
sta in 't bruidskleed van Uw Zoon;
als ik U volmaakt mag zien,
mateloos mijn liefde biên,
dan eerst dank ik en erken,
wat ik U verschuldigd ben.

4Als ik 's hemels lofzang hoor,
als een donderstem in 't oor,
luid als waat'ren in hun gang,
zoet als zuiver harpgezang,
dan eerst dank ik en erken,
wat ik U verschuldigd ben.

5Toon op aard' in duisternis
hoe Uw glans weerspiegeld is;
dat ik Uw vergeving smaak'
en Uw Geest mij krachtig maak',
geef dat ik ook nu erkenn',
dat ik dank verschuldigd ben.