Toen herders waakten, stil terneer

Geen audio beschikbaar
Toen herders waakten, stil terneer

Afspeelinstellingen

Tempo:

Informatie over dit gezang

Auteur(s):

Nahum Tate (1652 - 1715)
J.M. van Amstel
George Kirbye
Toen herders waakten, stil terneer
Toen herders waakten, stil terneer

1Toen herders waakten, stil terneer,
gezeten op de grond.
Kwam plots een engel van de Heer’
Licht straalde in het rond.

2Wees niet bevreesd, zo klonk zijn stem,
want ik verkondig u,
hier in de streek van Bethlehem,
een blijde boodschap nu.

3In Davids stad is deze nacht
De grote Davidszoon,
Die eeuwenlang reeds werd verwacht,
Gedaald van ’s hemels troon.

4Het Kind dat u daar vinden zult,
Werd juist voor u een Knecht,
In doeken werd Gods Zoon gehuld
En in een krib’ gelegd’.

5Zo sprak de engel en daarna
Verschenen er steeds meer
Daar in het veld van Efratha
En zongen tot Gods eer:

6‘God in de hoge zij de eer
En vrede op deez’ aard’
Voor mensen voor wie God de Heer’
Zijn Zoon niet heeft gespaard’.