God is getrouw, Zijn plannen falen niet

Geen audio beschikbaar
God is getrouw, Zijn plannen falen niet

Afspeelinstellingen

Tempo:

Informatie over dit gezang

Auteur(s):

Hendrik Pierson (1834 - 1923)
C. Gregor (1723 - 1801)
God is getrouw, Zijn plannen falen niet
God is getrouw, Zijn plannen falen niet

1God is getrouw, Zijn plannen falen niet,
Hij kiest de Zijnen uit, Hij roept die allen.
Die ’t heden kent, de toekomst overziet,
Laat van Zijn woorden geen ter aarde vallen.
En ’t werk der eeuwen, dat Zijn Geest omspant,
volvoert Zijn hand.

2De Heer' regeert! Zijn Koninkrijk staat vast,
Zijn heerschappij omvat den loop der tijden:
Een sterke hand, die nooit heeft misgetast,
blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden.
En de adem Zijner lippen overmant
den tegenstand.

3De Heilge Geest, die haar de toekomst spelt,
doet aan Gods Kerk Zijn heilgeheimen weten:
Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt,
heeft Zijn bestek met wijsheid uitgemeten;
Hij trekt met heel Zijn Kerk van land tot land
als Gods gezant.