O eeuwige Vader, sterk in macht

Geen audio beschikbaar
O eeuwige Vader, sterk in macht

Afspeelinstellingen

Tempo:

Informatie over dit gezang

Auteur(s):

Johannes Riemens (1875 - 1975)
W. Barnard (1920 - 2010)
R. Feith (1753 - 1824)
J.B. Dykes (1823 - 1876)
C.C. Scholefield (1839 - 1904)
O eeuwige Vader, sterk in macht
O eeuwige Vader, sterk in macht

1O eeuwige Vader, sterk in macht,
wiens arm betoomt der baren kracht,
die wijst de grondloze oceaan
de hem gestelde perken aan,
o wil verhoren onze beê
voor hen, die zijn in nood op zee!

2O Christus, wiens bestraffend woord
door wind en water werd gehoord,
die onder ’t stormen rustig sliep
en wandelde over ’t schuimend diep,
o wil verhoren onze beê
voor hen, die zijn in nood op zee!

3O Geest, die op de grote vloed
gelijk een vogel hebt gebroed,
breng Gij ’t geweld der zee tot staan
en laat de mens met vrede gaan.
O wil verhoren onze beê
voor hen, die zijn in nood op zee!

4O God, die ons behoeden wilt,
bescherm de broeders, wees hun schild
in storm en strijd, ga met ze mee
en red ze van ’t geweld der zee,
dat land en water wijd en zijd
lofzingen Uw barmhartigheid.