Ik zag het nieuw Jeruzalem

Geen audio beschikbaar
Ik zag het nieuw Jeruzalem

Afspeelinstellingen

Tempo:

Informatie over dit gezang

Auteur(s):

A.F. Troost (1948)
uit Engeland
Ik zag het nieuw Jeruzalem
Ik zag het nieuw Jeruzalem

1Ik zag het nieuw Jeruzalem,
dat uit de hemel kwam,
de stad waarin weerklinkt de stem,
van God en van het Lam.

2Maar wat ik zag, een tempel niet,
verlicht door zon of maan;
het Lam geeft licht en ieder ziet
God zelf: de tempel staan.

3De volken komen in dat licht,
met al hun praal en pracht,
de poorten gaan er nooit meer dicht,
want nimmer is het nacht.

4Daar komt niet in, wiens leven is
vol vuile taal en vloek
slechts wie door God geschreven is
ten leven in Zijn boek.

5Een engel sprak: Kom mee, ik toon
u, helder als kristal,
het leven dat vanuit Gods troon
als water stromen zal.

6De levensbomen lopen uit,
staan elke maand vol vrucht,
genezend groen dat daar ontspruit,
waar elke vloek voor vlucht.

7Al wie God dient en Hem vereert,
die ziet Zijn zonneschijn;
Zijn naam die alle zonde weert,
zal op hun voorhoofd zijn.

8Wie diende heerst nu mee met Hem,
de nacht verliest het pleit;
uw licht, o stad Jeruzalem,
is God, in eeuwigheid!