Heer', U bent mijn leven, de grond waarop ik sta.

Geen audio beschikbaar
Heer', U bent mijn leven, de grond waarop ik sta.

Afspeelinstellingen

Tempo:

Informatie over dit gezang

Auteur(s):

Pierangelo Sequeri
vSt. Immanuel
David de Jong
Pierangelo Sequeri
Heer', U bent mijn leven, de grond waarop ik sta.
Heer', U bent mijn leven, de grond waarop ik sta.

1Heer', U bent mijn leven, de grond waarop ik sta.
Heer', U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt.
Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga.
Zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta.
Ik zal niet meer vre-zen, want U bent bij mij.
Heer', ik bid U, blijf-mij nabij.

2Ik geloof in U, geboren uit een maagd.
eeuw'ge Zoon van God, die mens werd zoals wij.
U die stierf uit lie-fde, leeft nu onder ons,
één met God de Vader en verenigt met Uw volk,
tot de dag gekomen is van Uw wederkomst,
dan brengt U ons thuis in Gods rijk.

3Heer', U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw.
Heer', U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart.
En niets in dit le-ven zal ons scheiden Heer'.
Zo weet ik mij veilig, want Uw hand laat mij nooit los.
Van wat ik misdaa-n heb, heeft U mij bevrijd.
En in Uw vergeving leef ik nu.

4Vader van het leven, ik geloof in U.
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U.
Kom hier in ons mi-dden, Geest van liefd'en kracht.
U die via duizend wegen ons hier samen bracht.
En op duizend we-gen, zendt U ons weer uit
om het zaad te zijn van Gods rijk.