Een grote Hogepriester

Geen audio beschikbaar
Een grote Hogepriester

Afspeelinstellingen

Tempo:

Iso-ritmisch:

Informatie over dit gezang

Auteur(s):

A.F. Troost (1948)
W. Wesznitzer (1617 - 1685)
Een grote Hogepriester
Een grote Hogepriester

1Een grote Hogepriester
de hemel doorgegaan,
is voor de troon gaan staan
en offert al Zijn liefde.
Hij heeft Zichzelf gegeven,
Hij plengt Zijn Eigen bloed;
geloof het vast, houd moed:
Zijn dood belooft u leven!

2Hij is geen harde Priester
Die niet van zwakheid weet;
Dit Lam draagt al het leed
der wereld met Zich mede.
Getrouw is Hij bevonden,
in de woestijn geweest,
verzocht, beproefd - Gods Geest
behoedde Hem voor zonde.

3Laat ons dan zeer vrijmoedig
de weg gaan tot de troon -
God is om Hem, de Zoon,
genadig en lankmoedig;
al wie Zijn hulp verlangen
zullen te Zijner tijd
als Hij als Priester pleit
barmhartigheid ontvangen.