Op weg naar Golgotha

Geen audio beschikbaar
Op weg naar Golgotha

Afspeelinstellingen

Tempo:

Informatie over dit gezang

Auteur(s):

W. Droogers (1923)
A. van Houdt (1956)
Martin J. Nystrom (1956)
Billy Sprague/Niles Borop
C.F. Witt (1660 - 1716)
Chris Christensen
Op weg naar Golgotha
Op weg naar Golgotha

1De Verlosser gaat naar 't kruis
om de zondestraf te dragen.
Geselslagen
hebben als Zijn rug geploegd,
die nu onder 't kruishout zwoegt.

2't Lijkt, of Hij niet verder kan.
Golgotha móet Hij bereiken,
niet bezwijken!
Een soldaat grijp Simon aan,
dwingt zo achter Hem te gaan.

3De Verlosser kómt aan 't kruis!
Voor Zijn schapen zal Hij geven
zelfs Zijn leven.
Geef, dat 't ook mijn harte raakt,
dat Uw lijden zalig maakt!

4Vrouwen uit Jeruzalem
zien dit en doen niets dan wenen,
gaan zo henen.
'Ween nu over Mij toch niet,
daar 't aan 't groene hout geschiedt!'

5'Hoe zal 't dan met 't dorre gaan!
Ge moet anders leren treuren!
Zal 't gebeuren
voor uzelf en voor uw kind,
dat ge ook vergeving vindt'.