Vader, vol van vrees en schaamte

Geen audio beschikbaar
Vader, vol van vrees en schaamte

Afspeelinstellingen

Tempo:

Informatie over dit gezang

Auteur(s):

Adrian Snell
J. Vermeyden
Adrian Snell
Vader, vol van vrees en schaamte
Vader, vol van vrees en schaamte

1Vader, vol van vrees en schaamte,
buigen wij voor U.
Heel Uw werk, door ons vertreden,
klaagt ons, mensheid aan bij U.

2Heer' ontferm U over ons,
die schuldig voor U staan.
U bent onze God en Redder,
neem ons in Uw liefde aan.

3Vader, in dit uur der waarheid,
keren w' ons tot U.
O, vergeef ons, Heer' herstel ons,
maak ons hart en leven nieuw.

4Vul ons met Uw heil'ge Geest,
geef vuur en kracht steeds weer.
Ieder zal Uw macht aanschouwen,
dat wij Uw Naam verhogen Heer'.
Uwe Naam verhogen Heer'.