God giet Zijn heil op pinkstren uit

Geen audio beschikbaar
God giet Zijn heil op pinkstren uit

Afspeelinstellingen

Tempo:

Iso-ritmisch:

Informatie over dit gezang

Auteur(s):

H. van 't Veld (1932)
Vater unser
God giet Zijn heil op pinkstren uit
God giet Zijn heil op pinkstren uit

1God giet Zijn heil op pinkstren uit,
De tijd is vol naar Zijn besluit.
Hij laat de Zijnen niet alleen,
eendrachtig in Zijn Naam bijeen.
Niet langer blijven zij verweesd:
De Trooster komt, de Heilge Geest.

2Ook zien zij met verwondrend oog
Een vuur dat neerdaalt van omhoog.
Het neemt de vorm van tongen aan
en blijft op aller hoofden staan.
In tekenen van wind en vuur
vervult de Geest hen in dit uur.

3Wanneer de Geest is neergedaald,
spreekt ieders tong een vreemde taal.
Elk geeft Gods grote daden door,
de Geest zegt hun de woorden voor.
Zo wordt de volken uitgelegd,
wat de profeet reeds had voorzegt.