Ik zwijg bij 't kruis in groot verdriet:

Geen audio beschikbaar
Ik zwijg bij 't kruis in groot verdriet:

Afspeelinstellingen

Tempo:

Informatie over dit gezang

Auteur(s):

Arno Pötzsch
H. van 't Veld (1932)
N. Herman (1500 - 1561)
uit Engeland
Ik zwijg bij 't kruis in groot verdriet:
Ik zwijg bij 't kruis in groot verdriet:

1Ik zwijg bij 't kruis in groot verdriet:
ik zie Uw lijden aan
en weet: Heer' wat er is geschied,
heb ik U aangedaan.

2Uit hoge hemel kwam U neer
en zocht mij, ver van huis,
maar ik heb U verstoten, Heer',
en sloeg U aan het kruis.

3Ik heb naar eigen wil geleefd,
de smalle weg veracht.
Ik ben 't die U verraden heeft,
die U in lijden bracht.

4Zie hoe ik met mijn schuld hier sta:
wie redt mij, spreekt mij vrij?
Ik pleit alleen op Uw gena:
ontferm U over mij.

5Ik zing bij 't kruis een dankbaar lied:
ik zie Uw lijden aan
en weet: Heer', wat er is geschied,
hebt U voor mij gedaan.