Diep, o God, in 't stof gebogen

Geen audio beschikbaar
Diep, o God, in 't stof gebogen

Afspeelinstellingen

Tempo:

Iso-ritmisch:

Informatie over dit gezang

Auteur(s):

R. Feith (1753 - 1824)
H. Hasper (1886 - 1974)
Johann Crüger (1598 - 1662)
C.F. Witt (1660 - 1716)
J.W. Franck (1641 - 1695)
Diep, o God, in 't stof gebogen
Diep, o God, in 't stof gebogen

1Diep, o God, in 't stof gebogen,
schuldig voor Uw hoog gericht,
vloeien tranen uit onz' ogen,
dekt de schaamt' ons aangezicht.
't Zondig stof ontvangt gena:
Jezus sterft op Golgotha!
Voor een wereld, diep verloren,
geeft God Zijne Eengeboren.

2Jezus, Uw verzoenend sterven
blijft het rustpunt van ons hart.
Als wij alles, alles derven,
blijft Uw liefd' ons bij in smart.
Och, wanneer mijn oog eens breekt,
't angstig doodszweet van mij leekt,
dat Uw bloed mijn hoop dan wekke
en mijn schuld voor God bedekke.