Wij trekken in een lange stoet

Geen audio beschikbaar
Wij trekken in een lange stoet

Afspeelinstellingen

Tempo:

Informatie over dit gezang

Auteur(s):

A.F. Troost (1948)
uit Engeland
Wij trekken in een lange stoet
Wij trekken in een lange stoet

1Wij trekken in een lange stoet
op weg naar Bethlehem
Wij gaan uw Koning tegemoet
o stad Jeruzalem
Gezegend die Zijn komst begroet
en knielen wil voor Hem
Wij loven U, Koning en Heer'
Koning en Heer',
wij loven U, Koning en Heer'

2Al bent U nu nog maar een kind
zo hulpeloos en klein
Wij weten dat het rijk begint
waarvan u Heer' zult zijn
Een rijk waarin de vrede wint
van oorlog en van pijn
Wij loven U, Koning en Heer'
met Koning en Heer',
wij loven U Koning en Heer'

3Al gaat de vijand in het rond:
de koning van het kwaad,
al dreigt hij met zijn grote mond
dat hij U eens verslaat,
straks ligt hij dodelijk gewond
wanneer zijn rijk vergaat!
Wij loven U, Koning en Heer'
met Koning en Heer',
wij loven U Koning en Heer'

4Wij gaan op weg naar Bethlehem
Daar ligt Hij in een stal
die Koning in Jeruzalem
voor eeuwig wezen zal
Laat klinken dan met luider stem
en blij bazuingeschal
Wij loven U, Koning en Heer'
Koning en Heer',
wij loven U, Koning en Heer'