Komt en laat ons Christus eren

Geen audio beschikbaar
Komt en laat ons Christus eren

Afspeelinstellingen

Tempo:

Informatie over dit gezang

Auteur(s):

Paul Gerhardt (1607 - 1676)
H. van 't Veld (1932)
uit 14e eeuw
Komt en laat ons Christus eren
Komt en laat ons Christus eren

1Komt en laat ons Christus eren,
hart en zinnen tot Hem keren!
Zingt die trouwe Heer' der heren,
Christ'nen, in Zijn naam gedoopt!

2O, hoe is Hij ons genegen:
louter goedheid, louter zegen
komt ons van die Heiland tegen
ied're dag en ieder uur.

3Hem, die blijde herders vonden,
toen hun d' engelen verkondden,
dat Hij redden kwam van zonden:
Hem zij lof in eeuwigheid!

4Zingen wij met dank en bede
't lied der heil'ge eng'len mede:
"Eer omhoog, op aarde vrede
door het welbehagen Gods!"