Heugelijke tijding

Geen audio beschikbaar
Heugelijke tijding

Afspeelinstellingen

Tempo:

Informatie over dit gezang

Auteur(s):

H.C. Hecker (1699 - 1743) A. van den Berg (1733 - 1807)
Johann Crüger (1598 - 1662)
Heugelijke tijding
Heugelijke tijding

1Heugelijke tijding,
bron van hartverblijding,
Evangeliewoord!
Woord van God gegeven,
woord van eeuwig leven,
zalig die u hoort!
Zalig hij, wiens harte gij
met een onverwrikt vertrouwen
leert op God te bouwen!

2Door zijn vredeboden
doet God zondaars noden
tot het hoogste goed.
God heeft ons vergeven,
God schenkt ons het leven
door des Heilands bloed.
Ja, de Heer' wil nog veel meer,
boven bidden, boven denken
alles aan ons schenken!

3Hoe ook afgezworven,
hoe geheel bedorven,
hoe verhard in 't kwaad,
wilt gij zalig wezen,
gij hebt niets te vrezen,
hier is hulp en raad.
God vergeeft, want Christus leeft,
en heeft het rantsoen gevonden
voor de grootste zonden!

4Zalig, die 't geloven!
Troost, hun nooit t' ontroven,
wekt hen steeds tot vreugd.
Kracht tot goede werken
voelen z' in zich sterken,
kracht tot liefd' en deugd.
Door Gods kracht, in hen volbracht,
komen zij gedurig nader
't beeld van hunne Vader.

5Woord, waarop wij bouwen,
waar wij op vertrouwen,
Evangeliewoord!
Bergen mogen wijken,
gij zult nimmer wijken,
want gij zijt Gods woord!
Dat ons, Heer', de troost dier leer
gene twijfeling ontrove:
sterk ons in 't gelove!