Hoort, dit is een woord ten leven

Geen audio beschikbaar
Hoort, dit is een woord ten leven

Afspeelinstellingen

Tempo:

Informatie over dit gezang

Auteur(s):

A.F. Troost (1948)
C. J. Meeuse
uit Wales
Hoort, dit is een woord ten leven
Hoort, dit is een woord ten leven

1Hoort, dit is een woord ten leven,
Christus die ten hemel vaart:
Mij is alle macht gegeven
in de hemel en op aard;
o, verkondigt alle volken
wat u werd geopenbaard!

2Roept hen op zich om te keren,
nodigt allen tot het feest.
Doopt hen in de Naam des Heeren,
Vader, Zoon en Heilge Geest;
dat zij Mijn geboden leren,
trouw - en liefde allermeest.

3Ik ben met u, alle dagen,
nu en tot in eeuwigheid!
Van mijn Rijk zult gij gewagen,
gaat dan heen, gaat wereldwijd,
gaat, tot aan het eind der dagen -
Ik ben met u, voor altijd!