Mijn herder is de Heere God

Geen audio beschikbaar
Mijn herder is de Heere God

Afspeelinstellingen

Tempo:

Informatie over dit gezang

Auteur(s):

J.S. Irvine(1836 - 1887)
B. Smilde (1922 - 2014)
J.S. Irvine(1836 - 1887)
Mijn herder is de Heere God
Mijn herder is de Heere God

1Mijn herder is de Heere God
in Hem is al mijn lust
in groene weiden voert Hij mij
aan wateren der rust

2De Heer' verkwikt mijn matte ziel
Hij doet mijn voeten gaan
in ’t spoor van Zijn gerechtigheid
terwille van Zijn Naam

3En ga ’k door ’t diepe doodsravijn
geen vrees verbijstert mij
Uw stok en staf zijn mij tot troost
Gijzelf zijt mij nabij

4Genade en goedheid volgen mij
mijn ganse levensdag
totdat ik eens in ’s Heeren huis
voor eeuwig wonen mag